top of page

Nucleaire Energie moet deel uitmaken van de Europese taxonomie in functie van de Green Deal.

De grootste vakbonden van de Belgische, Bulgaarse, Finse, Franse, Hongaarse en Roemeense kaderleden en bedienden met leden in de energie en de nucleaire sector hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar Mevr. Von der Leyen, Voorzitster van de Europese Commissie. Dit om haar aandacht te vestigen op de hoofdrol die de productie van nucleaire energie heeft om Europa haar doelstelling te laten bereiken: om koolstofneutraliteit te bereiken, alsook om bij te dragen tot Europa’s autonomie en herstel op het vlak van energie.


Nucleaire energie voorziet bijna de helft van de koolstofarme elektriciteitsproductie in de Europese Unie en is aangeprezen door het Internationaal Energieagentschap en door het Internationaal Atoomenergieagentschap. Het intergouvernementele panel inzake klimaatverandering heeft meermaals herhaald dat kernenergie een onmisbaar deel is van de oplossing tot de klimaatuitdaging. Dergelijke beslissingen zijn gebaseerd op het best beschikbaar wetenschappelijk advies en zijn zowel economisch duurzaam als sociaal rechtvaardig.


Een nieuw generatie nucleaire reactoren en de verlenging van de bestaande nucleaire reactoren zijn de prioriteit geworden van elk lidstaat. Een nieuwe generatie van kleine modulaire reactoren verschijnt. Investeringen in de Europese nucleaire industrie zijn nodig om deze stabiele elektriciteitsproductie te voorzien, om hernieuwbare energie aan te vullen en om de stabiliteit van het Europees elektrisch systeem te verzekeren. Indien nucleaire energie in deze context zou worden achtergesteld ,dan zou de aanvullende energieproductie aan hernieuwbare energie gebaseerd blijven op fossiele brandstoffen en kunnen de lage-koolstof-doelstellingen niet worden behaald.


Overtuigd dat nucleaire energie onmisbaar is om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, wensen onze vakbonden de aandacht te vestigen op de verplichting om nucleaire energie in de Europese taxonomie mee te rekenen. Deze taxonomie zou betrouwbare informatie moeten verstrekken i.v.m. de activiteiten en technologieën die bijdragen tot de duurzaamheidsdoestellingen.


De uitsluiting van nucleaire energie op deze Europese taxonomie zou een sterk negatieve impact hebben, niet enkel op de Europese nucleaire industrie, maar ook op alle Europese industrieën die elektriciteit gebruiken - zeker de elektriciteitsintensieve. Deze uitsluiting – indien deze zou worden beslist – zou ook leiden tot het niet behalen van belangrijke criteria van technologische neutraliteit.


“De Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel roept op tot een dialoog met als doel de voorwaarden te scheppen opdat nucleaire energie zijn volle potentieel kan spelen en om een economisch efficiënt and sociaal correct koolstofvrij Europa te bouwen tegen 2050.”

Comments


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page