top of page

De NCK heeft nieuwe ambities

De statutaire verkiezingen hebben een nieuwe voorzitter verkozen, maar bovenal een nieuw programma.

Tijdens onze statutaire verkiezingen op 22 maart heb ik de AV gevraagd om een duidelijk mandaat voor ambitieuze maatregelen op het gebied van communicatie, sociale verkiezingen en de hervorming van de NCK.

Na twee jaar als ondervoorzitter heb ik de goede wil en de rijkdom van het ideeëndebat van de NCK te zien gekregen. Maar ik en veel van onze leden hebben gemerkt dat de NCK niet voldoende zichtbaar of aanwezig is op de juiste kanalen. De NCK zit vol ideeën, maar onderneemt te weinig actie. In ons laatste nummer hebben we onze leden gevraagd zich aan te sluiten bij het nationale comité. Deze oproep is nog steeds geldig omdat er veel nood aan zal zijn. Parallel hieraan zullen we werken aan de noodzaak om bepaalde functies die in het verleden door vrijwilligers werden uitgevoerd, te professionaliseren.

De focus van het eerste jaar ligt uiteraard op de volgende sociale verkiezingen. Aangezien de NCK is gebaseerd op zijn groeperingen, zal de eerste prioriteit voor mij zijn om onze huidige groeperingen te ontmoeten om hen de nodige steun te geven om hen in staat te stellen deze verkiezingen tot een goed einde te brengen. Bovendien betekent de versterking van de NCK ook het creëren van nieuwe groeperingen en hiervoor zijn de sociale verkiezingen een geschikt moment. Ik ben daarom van plan om een deel van mijn tijd door te brengen met verenigingen van zogenaamde "in-house" kaderleden.

en ook gericht zijn op een aantal bedrijven of het hebben van een NCK-lijst zou relevant zijn.

Een belangrijk punt voor mij is de zichtbaarheid van de NCK. Dit vereist een actualisering van onze digitale identiteit en een selectieve maar actieve aanwezigheid op sociale netwerken. Om dat te doen, zal ook uw hulp worden gevraagd, aangezien onze kracht ook zal worden doorgegeven door de activiteiten van onze leden om posts te delen, ik zal in de komende maanden bij u terugkomen over dit onderwerp.

Om zichtbaar te zijn, heeft men ook inhoud nodig. In deze kaderinfo ziet u het programma dat we hebben ontwikkeld en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met de groeperingsvoorzitters. Dit wordt u in deze kaderinfo gepresenteerd, met inbegrip van de eerste reacties van de politieke partijen. Ik heb ook aan de AV gevraagd de vrijheid te krijgen om op basis van deze standpunten met de media te kunnen communiceren. Ik denk dat ons gebrek aan zichtbaarheid het voordeel heeft dat we ons kunnen presenteren als buiten het systeem om.

Na de sociale verkiezingen zullen we natuurlijk onze nieuwe verkozenen vertegenwoordigers helpen, maar we zullen ook de balans opmaken van de situatie om de NCK te transformeren zodat deze op de lange termijn modern en levensvatbaar wordt. De duurzaamheid van de verdediging van de rechten van kaderleden, onze absolute prioriteit, zal hiervan afhangen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page