top of page

Toespraak tot het kabinet van de minister van Werkgelegenheid.

Op vrijdag 13 december 2019 vertegenwoordigden Pierre Pirson en Herman Claus de CNC in de traditionele loting voor de lijstnummers. Hieronder vindt u de toespraak waarin enkele van de belangrijkste punten van de NCK worden opgeroepen.

Sociale verkiezingen - Toespraak tot het kabinet van de minister van Werkgelegenheid.

Mevrouw de minister,

Dames en heren,

Mijn toespraak zal 3 onderwerpen bevatten: De democratie, Belangrijke nationale kwesties en het specifieke karakter van de Nationale Confederatie voor Kaderleden.

Deze dag is in de eerste plaats een belangrijk moment voor de democratie. Ik wil ook hulde brengen aan al die mensen van goede wil die in het verleden hebben gestreden voor de rechten van werknemers in het algemeen en voor dit recht van de sociaaldemocratie. En het gevecht is nog niet voorbij. Ter illustratie een persoonlijke anekdote die dateert uit een tijd dat ik nog geen lid was van de Nationale Confederatie voor Kaderleden. Mijn partner, van Franse afkomst, heeft mij ooit gezegd dat zij het jammer vond dat men als personeelsvertegenwoordiger in België lid van een vakbond moest zijn, vooral wanneer er slechts een beperkt aantal vakbonden is en er vermoedelijk directe of indirecte politieke banden bestaan.

Gebrek aan kennis van het Belgische systeem? Ik denk het niet. Laten we een paar feiten nemen. Bij de sociale verkiezingen van 2016 was bijna 30 procent van de mandaten niet ingevuld, en bovendien daalde de opkomst. Als de beperkingen die voor vakbonden gelden, voor politieke partijen zouden gelden, zouden we het volgens mij niet over een democratie hebben. Sommige slechte tongen zouden me vertellen dat we eigenlijk alleen maar naar de laatste parlementsverkiezingen hoeven te kijken om te zien wat het probleem is dat dit kan opleveren. Ik doe zeker niet mee met hen. De verkiezingen van mei 2019 lieten 3 sterke boodschappen zien: milieu, welvaartsverdeling en migratiebeleid.

Al deze onderwerpen hebben een zeer sterke band met het bedrijfsleven in het algemeen en de leidinggevenden die wij vertegenwoordigen in het bijzonder:

- Wat het klimaat betreft, willen onze energie- en onderzoek federaties u eraan herinneren dat België over een hoogstaande knowhow beschikt op nucleair gebied en in het bijzonder op het gebied van het beheer van alle categorieën nucleair afval, met inbegrip van hoogactief afval. De sluiting van onze kerncentrales in 2025 zou een ramp zijn voor onze bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en zou een aanzienlijk verlies betekenen voor kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en onze economie.

- Dit brengt mij direct bij de kwestie van de verdeling van de rijkdom. Onze middelen zijn niet onbeperkt en voor het welzijn van onze jongeren en gepensioneerden moeten we ze verstandig inzetten in plaats van met verlies niet duurzame oplossingen te subsidiëren. De belasting op arbeid in België behoort tot de hoogste ter wereld. Aangezien deze belasting zeer progressief is, zijn de bezoldigde kaderleden die wij vertegenwoordigen de melkkoe van het land. En we moeten oppassen dat we haar niet slachten. Buitensporige belastingen hebben in de jaren tachtig en negentig geleid tot het ontstaan van het systeem van bedrijfswagens. Het is oneerlijk om dit systeem als een inkomstenverlies te presenteren. Het is de buitensporig hoge belasting op de salarissen die deze heeft veroorzaakt en wij vragen dat elke hervorming van de bedrijfswagens van de onderneming neutraal is voor de werkelijke koopkracht van de betrokken mensen. Wij staan er ook op dat het aanvullende pensioenstelsel in de toekomst niet wordt aangevallen. Het geld in pensioenfondsen is het geld van mensen die het eerlijk hebben verdiend door te werken. Elke wijziging in de belastingheffing zou een verlies van hun rechten betekenen. Tot slot stellen we vast dat de verdeling van de gecreëerde rijkdom steeds ongunstiger wordt voor de werknemers in het algemeen en voor kaderleden in het bijzonder. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat de beloning van werknemers in tien jaar tijd 3% van het BBP is gedaald. Erger nog, in meer dan 30 jaar tijd zijn de salarissen van jonge professionals met 12% gedaald. Persoonlijk begrijp ik niet hoe dit laatste schandaal mogelijk kan zijn. Niets is schadelijker dan onze jongeren niet te laten zien hoe belangrijk het is om te investeren in hun toekomst door te studeren, in een tijd van digitalisering waarin onze jongeren de toekomst van ons land op het wereldtoneel spelen.

- Het derde punt is het migratiebeleid. Wat heeft dit te maken met sociale vertegenwoordiging? Helaas heel gemakkelijk. Wij vragen om een krachtige veroordeling van elke oneerlijke sociale concurrentie. Of het nu gaat om het verplaatsen van banen onder het voorwendsel dat deze goedkoper zullen zijn of om het importeren van onderbetaalde arbeidskrachten.

Het laatste punt zal gaan over het specifieke karakter van de Nationale Confederatie voor Kaderleden. Over democratie en nationale kwesties gesproken: ik denk dat u in de laatste paar minuten zult hebben ingezien dat het verschil duidelijk is. De vraag die u zich moet stellen: waarom is het discours van de NCK over democratie, bedrijfswagens, energie, pensioenfondsen en andere zaken zo verschillend van de drie traditionele vakbonden? Niet voor het plezier van het schokken, noch voor het plezier om tot elke prijs op te vallen.

De reden is simpel: we zijn neutrale vrijwilligers en actief binnen de onderneming.

Neutraal betekent niet dat ieder van ons geen politieke voorkeur heeft. Neutraal betekent dat we willen kijken naar de rijkdom aan oplossingen van alle politieke (democratische) kleuren om zo een rationele keuze te maken in lijn met de belangen van de kaderleden en de onderneming.

Vrijwilligers: zelfs leden van het nationaal comité van het NCK worden niet betaald. Ik ben bijvoorbeeld nog steeds een leidinggevende in een groot bedrijf in dit land. Als vrijwilliger kunnen we dicht bij de realiteit op het terrein blijven en een evolutie vermijden waarbij het loopbaanbeheer van vast personeel het belangrijkste probleem wordt. Ieder van ons is en blijft vrij omdat hij of zij voor zijn of haar carrière of levensstandaard niet afhankelijk is van zijn of haar functie in de NCK.

Leidinggevenden in bedrijven: beslissingen worden uitsluitend genomen door vertegenwoordigers en uitvoerende groepen in bedrijven. In ons land wil de nationale NCK zich niet mengen in het interne debat van de kaderleden en onze interventie is uitsluitend gericht op het ondersteunen van onze kaderleden.

Zoals u heeft begrepen,

het specifieke kenmerk van de NCK is om DOOR en VOOR KADERLEDEN te handelen.

Ik dank u voor het luisteren en ik hoop dat de media ons zullen helpen om deze boodschap over te brengen aan alle deelnemers van de komende sociale verkiezingen.

Deelt u onze waarden en wenst u actief te zijn? Wordt kandidaat

Pierre Pirson, Voorzitter NCK

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page