top of page

Dienstverlening

De dienstverlening naar onze leden toe is zowel individueel als collectief. De collectieve dienstverlening is van toepassing op zowel collectieve acties als op de dagdagelijkse organisatie zoals deelname aan de sociale verkiezingen.

INDIVIDUEEL

shutterstock_641605555.jpg

Leden kunnen bij de NCK terecht voor juridische bijstand rond :

 • afsluiten van arbeidscontracten;

 • detachering en verplaatsing functiewijziging; brugpensioen en aanvullend pensioen;

 • functiewaardering en –beschrijving;

 • voordelen in natura;

 • ontslagregeling;

 • outplacementregeling.

 • In principe alle arbeidsgerelateerde materie;
   

U vindt het volledige reglement onder de sectie leden > juridische bijstand.

Indien gewenst wordt door de NCK contact opgenomen met de directie om bepaalde problemen te bespreken.

Deze dienst staat voor +/- 1000 tussenkomsten per jaar, eventueel rechtsbijstand in juridische arbeidsgeschillen.

COLLECTIEF: ARBEIDSVERHOUDINGEN

shutterstock_638122615.jpg

Hieronder valt advies, begeleiding en onderhandeling (eventueel met rechtsbijstand) bij :

 • moeilijkheden binnen de kadervereniging;

 • reorganisatie van het bedrijf, fusie, splitsing, filiatie;

 • sluiting of verkoop van het bedrijf;

 • onderhandeling met de directie.

De zorg voor gezonde en doeltreffende arbeidsverhoudingen is een van de belangrijkste taken.

COLLECTIEF: WERKING ONDERNEMINGSRAAD

shutterstock_522554572.jpg

Hieronder valt advies en begeleiding bij:

 • kandidaatstelling

 • verkiezingscampagne;

 • interpretatie van het reglement van de Ondernemingsraad;

 • opleiding; informatiecampagnes bij uw collega's;

 • dagdagelijkse hulp voor de bevoegdheidsdomeinen van de ondernemingsraad.

De NCK bevordert de kaderverenigingen en deelname aan de ondernemingsraad.

De collectieve dienstverlening staat voor +/- 200 interventies per jaar.

De NCK verdedigt als enige tevens de belangen van de leidinggevende kaders die wegens wettelijke bepalingen niet aan de sociale verkiezingen mogen deelnemen.

bottom of page