top of page

Lidmaatschapsaanvraag NCK

Overtuigd van onze diensten? 

Wenst u zich aan te sluiten bij de NCK? 

Vul onderstaand formulier in, en u wordt zo snel als mogelijk gecontacteerd voor meer informatie. 

U wordt zo snel als mogelijk gecontacteerd!

De ingewonnen informatie op dit document is bestemd voor intern gebruik. Je geeft ons toelating de door jou verstrekte gegevens te verwerken in de databank van de NCK,  overeenkomstig de wet van 2009 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je kan je persoonlijke gegevens steeds inkijken en verbeteren.

 LIDGELDEN                                              Storting                           Domiciliëring           

                                                                                                     Jaarlijks            Maandelijks

 

Gewoon lid                                                     145€                        135€                    11,50€

Jonger dan jaar (1)                                             72€                         60€                      5,50€

Gepensioneerd (2)                                            61€                         50€                      4,00€

Werkloze/ langdurig zieke (3)                         72€                         60€                      5,50€

Koppel/samenwonend                                  165€                        150€                     13,50€

De pro rata berekening wordt uitgevoerd per maand

  1. De maand waarin men 30 wordt valt onder het regime van verlaagd lidgeld.

  2. De maand waarin men gepensioneerd wordt valt onder het regime van verlaagd lidgeld. Het lid dient de NCK te informeren van zijn pensionering.

  3. Voor iedere volledige maand werkloosheid of ziekte van een gewoon lid wordt een syndicale bijdrage van 5,25 € teruggestort. Het lid dient de aanvraag en de bewijsstukken op te sturen in de loop van de maand januari van het jaar volgend op de probleemsituatie. De terug storting gebeurt gedurende de maand maart.

  4. Er is een wachttijd van 6 maand alvorens men gebruik kan maken van de juridische dienst en de bijstand van de advocaten. In specifieke gevallen, gelieve het secretariaat te contacteren.

bottom of page