top of page
Kaderinfo 321

Kaderinfo 321
januari 2024

 1. Editoriaal: samen bouwen aan de toekomst van de sociale dialoog

 2. Sociale verkiezingen: de AG van de NCK op 8 november keurt het memorandum goed

 3. Sociale verkiezingen 2024 : waarom de NCK?

 4. Memorandum

 5. Algemene Vergadering CEC, Brussel, op 29 november 2023

 6. FECER bezocht de ontmantelingssite van IGNALIA-kerncentrale

 7. De Algemene Vergadering van FECER werd gehouden in Rome op 26 oktober

 8. Vergadering FECEC te Milaan

frontNL.PNG

Kaderinfo 320
juli 2023

 1. Editoriaal: De onschatbare waarde van leiderschap

 2. Algemene vergadering NCK 30 maart 2023

 3. NCK steunt het openhouden van nucleaire reactor Tihange 2

 4. NATCOM verwelkomt Muriel Wery

 5. Nieuwe Nederlandstalig ondervoorzitter: Johan Criel

 6. CNC/NCK memorandum: oproep aan onze leden

 7. De politieke partijen in het sociale debat

 8. Juridisch dossier: ontslag vakbondsafgevaardigde in een bank

319.cover.nl.PNG

Kaderinfo 319
december 2022

 1. Editoriaal: Crisis: het is hoog tijd om te handelen!

 2. Algemene vergadering FECER

 3. Ontmoeting FECER in Budapest.

 4. Arbeidsdeal: wat te onthouden?

 5. Enquête impact energiecrisis

 6. De politieke partijen in het sociale debat

Front_318.nl.PNG

Kaderinfo 318
juli 2022

 1. Editoriaal: Quo vadis?
 2. FECEC: Raad van bestuur 20 mei 2022 -Krakau
 3. Voor een duurzame elektriciteit - tussen mythe en werkelijkheid
 4. Klimaat, crisis: het plan om de Franse economie om te vormen - The carbon think tank
 5. Algemene Vergadering NCK 2022
 6. De Natcom bij Bekaert
 7. De politieke partijen in het sociale debat
Front_317.nl.PNG

Kaderinfo 317
februari 2022

 1. Editoriaal : Een nieuwe zakenwereld, ten goede?
 2. Vrouwen in de financiële wereld : BNP Parisbas Fortis.
 3. FECEC appeal : banks have a duty to act for the vic-
  tims of war in Ukraine.
 4. De pensioenen: hoe het vertrouwen te herstellen?
 5. Mobiliteit en bedrijfswagens
 6. Telewerk en de pandemie.
 7. De invloed van de NCK op het energiedebat en de verlenging van kernenergie.
 8. De politieke partijen in het sociale debat.
FRONT_NL_316.PNG

Kaderinfo 316
oktober 2021

 1. Editoriaal: Een wereld met uitdagingen en opportuniteiten
 2. Stand up for nuclear !
 3. Speech Philippe hendrickx ‘Stand up for nuclear !’
 4. Win: Woman in nuclear.
 5. Nucleaire energie en taxonomie
 6. De politieke partijen in het sociale debat.
NL.PNG

Kaderinfo 315
juni 2021

 1. Editoriaal: Een nieuw team om u van dienst te zijn. 
 2. Eredlidmaatschap Herman & Voordelen voor onze leden.
 3. Rapport van de presentaties tijdens de AV.
 4. Positie van de NCK over de hervorming van de 2e pensioenspijler. 
 5. Onderzoek van het ontwerp van de hoge raad van financiën.
 6. Wist je dat: wie wil er een rendement van 4,75% per jaar! 
 7. FECEC: Europa en herstructurering. 
 8. De politieke partijen in het sociale debat. 
 9. ETS doeltreffend instrument om broeikasgassen terug te dringen? 
KI 314.JPG

Kaderinfo 314
februari 2021

 1. Editoriaal: Een vernieuwd NCK, dat vooruit gaat
 2. Brief van de grootste vakbonden in de energiesector aan de Voorzitster van  de Europese commissie
 3. De saga van de bonus
 4. Groene financiering
 5. Groepsverzekering, pensioen, vervroegd pensioen en stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 6. De politieke partijen in het sociale -en energiedebat
information_kaderinfo_inforcadre.313.nl.

Kaderinfo 313
november 2020

 1. Editoriaal: De mening en de stem van onze leden moeten tellen.
 2. Getuigenissen van vertegenwoordigers en kandidaten in de ondernemingsraad in onze bedrijven.
 3. De NCK mobiliseert zich voor de  verlenging van nucleaire capaciteit en het behoud van tewerkstelling.
 4. De kadergroeperingen in volle transitie, welke rol is hier weggelegd voor de vrouwelijke kaderleden?
 5. Covid-19, de banksector snelt ter hulp.
 6. Klimaatdoelstellingen en de kernuitstap.
information_kaderinfo_inforcadre_312.fr.

Kaderinfo 312
Oktober 2019

 1. Editoriaal: sociale verkiezingen 2020: door en voor kaderleden 
 2. Voorbereiding sociale verkiezingen 2020 met de voorzitters van de kadergroeperingen.
 3. Onze waarden en ons verschil voor de sociale verkiezingen 2020.
 4. FECER calls for a european energy policy
 5. Stuurgroep van de Europese bankfederatie (FECEC) op 21 juni 2019
 6. De banken herstructureren om dezelfde redenen, op een andere manier
 7. De NCK aanwezig op het Nuclear Pride Fest.
 8. Kaderleden verenigd in Belgrado voor een Europese Unie
 9. Gnôthi seauton
 10. De NCK voorziet in cassatieberoep te gaan om de discriminatie waarvan kaderleden het slachtoffer zijn een halt toe te roepen
 11. De kracht van het apolitieke
information_kaderinfo_inforcadre_311.nl.

Kaderinfo 311
April 2019

 1. De NCK heeft nieuwe ambities.
 2. Onze prioriteiten voor de Europese, Federale en Regionale verkiezingen.
 3. Onze prioriteiten, getoetst aan de visie van de politieke partijen
 4. De NCK nam deel aan de vergadering van het Comité van de Europese Federatie van kaderleden in de energie- en onderzoekssector (FECER).
 5. Bescherming voor klokkenluiders: juridische duidelijkheid in Europa nodig
 6. Voordelen voor onze leden.
Kaderinfo310_NL.JPG

Kaderinfo 310
December 2018

 1. NCK op een keerpunt?
 2. In memoriam Michel Joannes
 3. Het zwarte gat...of toch niet? Ervaring van een jong gepensioneerde Jacques De Kegel
 4. MYRRHA, een innovatief project van het SCK.CEN in Mol.
 5. Vormingsdag pensioenen (april 2018)
 6. Digitaal werken dwingt ons de werkomstandigheden te heroverwegen
 7. Waterstofgas, de eeuwige illusie.
 8. De politieke partijen in het sociale debat
Inforcadre309_NL_.JPG

Kaderinfo 309
April 2018

 1. Een nieuwe voorzitter voor de Federatie van kaderleden uit de banksector. 
 2. Een overzicht van de verschillende soorten hybride auto’s.
 3. Toepassing van de wet Renault, een praktisch geval in de banksector.
 4. Hartcoherentie als antwoord op burn-out, stress en pijn.
 5. Een groen bureau, vol van voordelen.
 6. Opinie: De heerschappij van elektrische auto’s.
 7. Nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens: Voor sommige plug-in hybrids zal U veel meer belastingen moeten betalen.
Kaderinfo308_NL.JPG

Kaderinfo 308
Januari 2018

 1. De NCK hekelt het regressieve loonbeleid dat gevoerd wordt tegenover kaderleden en meer bepaald tegenover jonge kaderleden.
 2. In Memoriam Michel Baudoux.
 3. Bedrijfswagens.
 4. Vragen bij uw pensioen ?
 5. Toepassing van de wet Renault, een praktische casestudie in de banksector.
 6. Voordelen voor onze leden onder het vergrootglas.
 7. De regeringspartijen in het sociale debat.
 8. Juist of fout: Als oudere werkloze een job aanvaarden die minder goedbetaald is dan je vorige job, is gevaarlijk.
bottom of page