top of page

Kandidaat worden voor de Ondernemingsraad

Het manifesto van de nationale confederatie van het kaderpersoneel :
 

Op basis van de ervaring van onze leden en bedrijfsgebonden kaderverenigingen, verkiezen wij:

 

Een management door en voor kaderleden in bedrijven boven een gepolitiseerde nationale organisatie. 

Oplossingen op maat van de onderneming boven een ideologische visie op de evolutie van de onderneming.

De aanmoediging van een dialoog tussen de sociale partners boven systematische confrontatie. 

Eisen die in overeenstemming zijn met wat gaande is binnen het bedrijf boven een achterhoedegevecht.

 

Meer info over kandidaat worden :

U wordt zo snel als mogelijk gecontacteerd!

De ingewonnen informatie op dit document is bestemd voor intern gebruik. Je geeft ons toelating de door jou verstrekte gegevens te verwerken in de databank van de NCK,  overeenkomstig de wet van 2009 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je kan je persoonlijke gegevens steeds inkijken en verbeteren.

bottom of page