top of page

De NCK heeft een vaste zetel te Brussel, waar U steeds terecht kan.
Opm : u mag cnc-nck vervangen door nck-cnc in alle mailadressen etc en omgekeerd.

Maatschappelijke zetel :  

 

Lambermontlaan 171, b 4
1030 Brussel

Tél. : 02/420.43.34
Fax : 02/420.46.04

E-mail : info@nck-cnc.be

Internet : http://www.nck-cnc.be

Bankrekening : 210-0683000-75

Secretariaat :

Algemene e-mail :
info@cnc-nck.be

Mariem Guerroum

e-mail: mariem@cnc-nck.be

Bas Pauwels

e-mail : bas.p@cnc-nck.be

U kan ons ook contacteren via onderstaand formulier. Vergeet niet uw eigen emailadres in te vullen !

De ingewonnen informatie op dit document is bestemd voor intern gebruik. Je geeft ons toelating de door jou verstrekte gegevens te verwerken in de databank van de NCK,  overeenkomstig de wet van 2009 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je kan je persoonlijke gegevens steeds inkijken en verbeteren.

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page