Kaderinfo 314

februari 2021

 1. Editoriaal: Een vernieuwd NCK, dat vooruit gaat
 2. Brief van de grootste vakbonden in de energiesector aan de Voorzitster van  de Europese commissie
 3. De saga van de bonus
 4. Groene financiering
 5. Groepsverzekering, pensioen, vervroegd pensioen en stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 6. De politieke partijen in het sociale -en energiedebat

Kaderinfo 313

november 2020

 1. Editoriaal: De mening en de stem van onze leden moeten tellen.
 2. Getuigenissen van vertegenwoordigers en kandidaten in de ondernemingsraad in onze bedrijven.
 3. De NCK mobiliseert zich voor de  verlenging van nucleaire capaciteit en het behoud van tewerkstelling.
 4. De kadergroeperingen in volle transitie, welke rol is hier weggelegd voor de vrouwelijke kaderleden?
 5. Covid-19, de banksector snelt ter hulp.
 6. Klimaatdoelstellingen en de kernuitstap.

Kaderinfo 312

Oktober 2019

 1. Editoriaal: sociale verkiezingen 2020: door en voor kaderleden 
 2. Voorbereiding sociale verkiezingen 2020 met de voorzitters van de kadergroeperingen.
 3. Onze waarden en ons verschil voor de sociale verkiezingen 2020.
 4. FECER calls for a european energy policy
 5. Stuurgroep van de Europese bankfederatie (FECEC) op 21 juni 2019
 6. De banken herstructureren om dezelfde redenen, op een andere manier
 7. De NCK aanwezig op het Nuclear Pride Fest.
 8. Kaderleden verenigd in Belgrado voor een Europese Unie
 9. Gnôthi seauton
 10. De NCK voorziet in cassatieberoep te gaan om de discriminatie waarvan kaderleden het slachtoffer zijn een halt toe te roepen
 11. De kracht van het apolitieke

Kaderinfo 311

April 2019

 1. De NCK heeft nieuwe ambities.
 2. Onze prioriteiten voor de Europese, Federale en Regionale verkiezingen.
 3. Onze prioriteiten, getoetst aan de visie van de politieke partijen
 4. De NCK nam deel aan de vergadering van het Comité van de Europese Federatie van kaderleden in de energie- en onderzoekssector (FECER).
 5. Bescherming voor klokkenluiders: juridische duidelijkheid in Europa nodig
 6. Voordelen voor onze leden.

Kaderinfo 310

December 2018

 1. NCK op een keerpunt?
 2. In memoriam Michel Joannes
 3. Het zwarte gat...of toch niet? Ervaring van een jong gepensioneerde Jacques De Kegel
 4. MYRRHA, een innovatief project van het SCK.CEN in Mol.
 5. Vormingsdag pensioenen (april 2018)
 6. Digitaal werken dwingt ons de werkomstandigheden te heroverwegen
 7. Waterstofgas, de eeuwige illusie.
 8. De politieke partijen in het sociale debat

Kaderinfo 309

April 2018

 1. Een nieuwe voorzitter voor de Federatie van kaderleden uit de banksector. 
 2. Een overzicht van de verschillende soorten hybride auto’s.
 3. Toepassing van de wet Renault, een praktisch geval in de banksector.
 4. Hartcoherentie als antwoord op burn-out, stress en pijn.
 5. Een groen bureau, vol van voordelen.
 6. Opinie: De heerschappij van elektrische auto’s.
 7. Nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens: Voor sommige plug-in hybrids zal U veel meer belastingen moeten betalen.

Kaderinfo 308

Januari 2018

 1. De NCK hekelt het regressieve loonbeleid dat gevoerd wordt tegenover kaderleden en meer bepaald tegenover jonge kaderleden.
 2. In Memoriam Michel Baudoux.
 3. Bedrijfswagens.
 4. Vragen bij uw pensioen ?
 5. Toepassing van de wet Renault, een praktische casestudie in de banksector.
 6. Voordelen voor onze leden onder het vergrootglas.
 7. De regeringspartijen in het sociale debat.
 8. Juist of fout: Als oudere werkloze een job aanvaarden die minder goedbetaald is dan je vorige job, is gevaarlijk.

De Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel

Tel: 02 420 43  34

Mail: info@nck-cnc.be

De NCK is een onafhankelijke belangenorganisatie voor en door kaderleden in België.

De NCK is het vierde vakbondsalternatief, sind 1966. 

 • Facebook
 • LinkedIn Social Icon