top of page

Coronavirus : Tijdelijke werkloosheid

De nieuwe nationale CAO nr. 147 versoepelt de voorwaarden voor economische werkloosheid.

Op 18 maart 2020 heeft de Nationale Arbeidsraad met spoed CAO nr. 147 goedgekeurd, waarbij een regime van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regime van arbeidstijdverkorting bij gebrek aan werk als gevolg van economische oorzaken voor de werknemers als gevolg van de coronaviruscrisis is ingesteld.​

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing:​

  • aan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor werknemers en aan hun werkgevers;​

  • aan werknemers in een werkgerelateerde opleiding of een professioneel overgangsprogramma;​

  • aan ondernemingen in moeilijkheden (bedoeld in artikel 77/1, § 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)​

- die behoren tot bedrijfstakken die voor hun werknemers geen CAO hebben gesloten waarin een regime van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regime van arbeidstijdverkorting bij gebrek aan werk als gevolg van economische oorzaken voor de werknemers is vastgelegd;​

- die geen CAO of een door de Commissie voor het bedrijfsplan van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg goedgekeurd ondernemingsplan hebben afgesloten.​

CAO nr. 147 is aanvullend. Het doel ervan is ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk in stand te houden, met inachtneming van de wettelijke en conventionele procedures voor het informeren en raadplegen van werknemers.​

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om contracten geheel of gedeeltelijk op te schorten voor maximaal 16 weken (of een mix van beide).​

Een werknemer die onderworpen is aan een regime van totale schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regime van arbeidstijdverkorting bij gebrek aan werk als gevolg van economische oorzaken, ontvangt op kosten van de werkgever een toeslag van 5 euro per dag werkloosheid, naast de geplafonneerde rva-uitkering.​

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een vaste termijn. Het treedt in werking op 18 maart 2020 en is niet langer van kracht op 30 juni 2020.​

Zij is van toepassing op gehele of gedeeltelijke schorsingsregelingen waarvan de begin- en einddatum binnen de geldigheidsduur van deze CAO vallen.​

Nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen​

​***************************************************************

Tags:

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page