top of page

Studiejaren en pensioen


Minister Bacquelaine heeft een maatregel voorgesteld om de mogelijkheid om studiejaren af te laten kopen open te stellen voor iedereen die hogere studies heeft gedaan, ook na de tien jaar grens die nu telt. CD&V en N-VA hebben kritiek geuit op deze maatregel. Hoewel verre van ideaal heeft het voorstel van minister Bacquelaine de verdienste dat er nu tenminste iets mogelijk is.

Onze positie blijft duidelijk: vermits het nu eenmaal onmogelijk is om dokter, ingenieur, of programmeur te worden zonder hogere studies, vinden we dat de studiejaren zouden moeten meetellen voor het bepalen van de duur van de carrière. Tevens, omdat de solidariteit tussen werknemers wordt gerealiseerd door de plafonnering, niet van de bijdragen zelf, maar van het deel van de bijdragen dat men in rekening brengt, vinden we dat het niet meer dan eerlijk zou zijn dat men deze studiejaren zou kunnen afkopen met de bijdragen die wel ingehouden worden maar die nu niet meetellen in de pensioenberekening. Iedereen die dus gedurende zijn ganse loopbaan gestudeerd en gewerkt heeft zou dan aanspraak kunnen maken op een volledig pensioen.

Rest nog het specifieke probleem van de doctorandi, dat we ook hebben aangekaart.

De NCK heeft deze argumenten uiteengezet aan Minister Bacquelaine. Maar omdat op dit ogenblik de voorgestelde afkoopregeling effectief een verbetering is ondersteunen we deze.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page