top of page

SOCIALE VERKIEZINGEN 2024

KALENDER

De exacte datum waarop de verkiezingen gehouden worden is bedrijfsafhankelijk, maar zal in elk geval vanaf 13 mei tot 26 mei 2024 plaatsvinden. 

Er wordt telkens ook een strikte tijdslijn vastgelegd van 150 dagen rond deze verkiezingsdag, waar bepaalde formaliteiten op bepaalde momenten dienen ingewilligd te worden door de werkgever en de vakbonden. 

De belangrijkste data waarrond deze vallen worden dag X en dag Y genoemd. 

Dag Y   =  dé verkiezingsdag

Dag X = mededeling van: de datum van Y, het aantal te verdelen zetels in de OR (en in de CPBW) per categorie, voorlopige kiezerslijsten, lijst met leidinggevend personeel en de kaderleden en de beslissing om elektronisch te stemmen. 

Hieronder een kort overzicht van nog belangrijke data rond dag X en dag Y:

 

Vind hier onze volledige verkiezingskalender: 

Voor een volledige overview van de verschillende sleutelmomenten: Brochure SV 2024 FOD

X-60

X-35

X-30

X

X+25

X+35

X+40

X+61

X+77

Y

Y+45

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Eerste schriftelijke mededeling door de werkgever

Bepaling functies en aantal kaderleden in TBE

Start van de ontslagbescherming 

Dag van de aanplakking

Deadline indienen kandidatuur bij de NCK

Deadline indienen kandidatuur bij de overheid (gedaan door de NCK)

Voorlopige kandidatenlijstenbekendmaking kandidatenlijsten

Mogelijkheid tot beroep tegen de kandidaturen

Definitieve kandidatenlijsten

Dag van de verkiezingen 

Mogelijkheid tot beroep tegen de verkiezingsuitslag

Verkiezingskalender 2024

Sociale verkiezingen 2024

Sociaal overleg kan gebeuren op verschillende niveau's, maar ​de sociale verkiezingen gebeuren op niveau van het bedrijf zelf. 

Dé uitgesproken kans om de stem van jouw collega-kaderleden te laten gelden 

logo avec nombre.jpg

Sociale verkiezingen 2024

hands.png

Rol van de vertegenwoordiging in de ondernemingsraad?

logo nck-cnc.coloured background.small.transparent.png

Waarom via de NCK? 

vote.png

Zijn er verkiezingen in mijn bedrijf?

bottom of page