top of page

SOCIALE VERKIEZINGEN 2024

voting social elections.PNG

Elke vier jaar hebben in de Belgische ondernemingen de sociale verkiezingen plaats.


Deze verkiezingen worden georganiseerd om de vertegenwoordigers van de werknemers aan te duiden in de inspraakorganen van de ondernemingen, met name de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk .


De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 13 en 26 mei 2024.

Wettelijk vastgelegd in 1986, kan het kaderpersoneel zich ook verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad, los van de drie traditionele vakbonden, via de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel !

Sociale verkiezingen 2024

Sociaal overleg kan gebeuren op verschillende niveau's, maar ​de sociale verkiezingen gebeuren op niveau van het bedrijf zelf. 

Dé uitgesproken kans om de stem van jouw collega-kaderleden te laten gelden 

calendar.png

Tijdslijn Sociale verkiezingen

hands.png

Rol van de vertegenwoordiging in de ondernemingsraad?

logo nck-cnc.coloured background.small.transparent.png

Waarom via de NCK? 

vote.png

Zijn er verkiezingen in mijn bedrijf?

bottom of page