top of page

SOCIALE VERKIEZINGEN 2024

Zijn er verkiezingen in mijn bedrijf?

Een belangrijk punt bij verkiezingen is dat men een vertegenwoordiging wenst van de totale groep van kiezers. Bij gewone verkiezingen doet men dit door het land onder te verdelen in kieskringen (=provincies), zodat elke regio zijn kandidaten kan naar voor schuiven. Bij sociale verkiezingen splitst men de werknemers op in vier groepen:
 
  • Arbeiders
  • Bedienden
  • Kaderleden
  • Jongere werknemers

Elk van deze groepen kan stemmen op de eigen vertegenwoordigers, afkomstig uit de eigen groep. Op deze manier is men zeker dat er steeds een vertegenwoordiging is van alle vier de groepen in het bedrijf. Dit noemt men de verschillende kiescolleges.

Er zijn wel bepaalde minimumaantallen opgelegd:
  • Er moeten minstens 25 jongeren zijn in het bedrijf eer ze een aparte groep mogen vormen.
  • Er moeten minstens 15 kaderleden zijn in het bedrijf eer ze een aparte groep mogen vormen, het kaderpersoneel kan enkel een aparte vertegenwoordiging vormen voor de OR, niet voor het CPBW.
Tevens is het zo dat men ook slechts vanaf een bepaalde bedrijfsgrootte een CPBW en een OR moet oprichten:

Een CPBW wordt opgericht vanaf 50 werknemers
Een OR wordt opgericht vanaf 100 werknemers

Voor een volledig overzicht van de regelgeving voor het instellen van een OR en/of CPWB: Brochure SV 2024 FOD

Sociale verkiezingen 2024

Sociaal overleg kan gebeuren op verschillende niveau's, maar ​de sociale verkiezingen gebeuren op niveau van het bedrijf zelf. 

Dé uitgesproken kans om de stem van jouw collega-kaderleden te laten gelden 

calendar.png

Tijdslijn Sociale verkiezingen

hands.png

Rol van de vertegenwoordiging in de ondernemingsraad?

logo nck-cnc.coloured background.small.transparent.png

Waarom via de NCK? 

vote.png

Zijn er verkiezingen in mijn bedrijf?

bottom of page