Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

everybody

Nieuw Energiepact: de NCK heeft zijn advies gegeven

De verschillende ministers van energie (Federaal en Gewesten) hebben besloten een grote raadpleging te organiseren in het kader van de ontwikkeling van een interfederaal energiepact tussen 2030 en 2050 met het oog op het vrijwaren van een zekere, betaalbare en duurzame energievoorziening.

In een eerste fase werden een honderdtal actoren van de energiewereld in mei-juni geconsulteerd via een vragenlijst.

Diversiteit bij Engie-Electrabel

Op 3 juli heeft de NCK deelgenomen aan een vergadering, georganiseerd door Engie-Electrabel, omtrent het onderwerp diversiteit. De verantwoordelijke instelling voor het arbeidsmarktbeleid in de regio van Brussel, Actiris, heeft op de vergadering haar visie over het aanmoedigen van diversiteit toegelicht, alsook hoe een diversiteitslabel toegekend kan worden aan bedrijven in de regio.

Congres Stockholm Leiderschap

Onze vertegenwoordiger voor de NCK, Philippe Hendrickx heeft op 29 en 30 juni in Stockholm deelgenomen aan de vergadering van de Europese confederatie voor Kaderleden (CEC managers) in de lokalen van de Zweedse organisatie Lederna, ook lid van de CEC.

Deze vergadering was opgebouwd uit drie sessies: de Raad van Bestuur van de CEC, gevolgd door de Algemene Vergadering, en tenslotte een seminarie met als thema “Leiderschap voor de toekomst”.

Algemene Vergadering 2017

23 maart 2017 vond de jaarlijkse algemene vergadering van de NCK plaats te Brussel. Tijdens deze vergadering werden de realisaties van de voorbije jaren voorgesteld en besproken.
Op het eind van de vergadering vonden ook de statutaire verkiezingen plaats om tot een nieuwe voorzitter, een Franstalige ondervoorzitter en 2 Nederlandstalige ondervoorzitters te komen.
Met genoegen kunnen wij u de resultaten van de verkiezingen voorstellen:

Studiejaren en pensioen

Minister Bacquelaine heeft een maatregel voorgesteld om de mogelijkheid om studiejaren af te laten kopen open te stellen voor iedereen die hogere studies heeft gedaan, ook na de tien jaar grens die nu telt. CD&V en N-VA hebben kritiek geuit op deze maatregel. Hoewel verre van ideaal heeft het voorstel van minister Bacquelaine de verdienste dat er nu tenminste iets mogelijk is.

Nieuwsbrief

U kan zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Deze verschijnen in het Nederlands en het Frans.
De nieuwsbrieven zijn normaal gesproken gelijk in beide landstalen met uitzondering van het deel 'externe informatie'
Persberichten zijn wel vaak verschillend per taal, omdat we daarin vaak reageren op wat actueel is in de pers.

Onderhandelingen bij ING

De onderhandelingen omtrent de wet Renault bij ING zijn reeds sinds 3 oktober aan de gang. Ook de kadervertegenwoordiging van  de NCK in de ondernemingsraad neemt hieraan deel.

De NCK neemt eveneens deel aan aan de dialoog, gevoerd op het kabinet van de eerste minister, in het bijzijn van de betrokken federale ministers.

Volgend op deze vergadering is er een task force van de federale overheid en de aanwezige vakbonden binnen ING in het leven geroepen die op regelmatige basis bij elkaar komt om zo een gezamelijke strategie uit te dokteren.

Verkozen

Het is natuurlijk de bedoeling verkozen te worden, en vervolgens te kunnen zetelen in de ondernemingsraad. We zullen hierrond opleidingen organiseren, maar een uitmuntende informatiebron is de brochure van de overheid.