Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden en bedienden

everybody

Algemene Vergadering 2017

23 maart 2017 vond de jaarlijkse algemene vergadering van de NCK plaats te Brussel. Tijdens deze vergadering werden de realisaties van de voorbije jaren voorgesteld en besproken.
Op het eind van de vergadering vonden ook de statutaire verkiezingen plaats om tot een nieuwe voorzitter, een Franstalige ondervoorzitter en 2 Nederlandstalige ondervoorzitters te komen.
Met genoegen kunnen wij u de resultaten van de verkiezingen voorstellen:

Studiejaren en pensioen

Minister Bacquelaine heeft een maatregel voorgesteld om de mogelijkheid om studiejaren af te laten kopen open te stellen voor iedereen die hogere studies heeft gedaan, ook na de tien jaar grens die nu telt. CD&V en N-VA hebben kritiek geuit op deze maatregel. Hoewel verre van ideaal heeft het voorstel van minister Bacquelaine de verdienste dat er nu tenminste iets mogelijk is.

Nieuwsbrief

U kan zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Deze verschijnen in het Nederlands en het Frans.
De nieuwsbrieven zijn normaal gesproken gelijk in beide landstalen met uitzondering van het deel 'externe informatie'
Persberichten zijn wel vaak verschillend per taal, omdat we daarin vaak reageren op wat actueel is in de pers.

Onderhandelingen bij ING

De onderhandelingen omtrent de wet Renault bij ING zijn reeds sinds 3 oktober aan de gang. Ook de kadervertegenwoordiging van  de NCK in de ondernemingsraad neemt hieraan deel.

De NCK neemt eveneens deel aan aan de dialoog, gevoerd op het kabinet van de eerste minister, in het bijzijn van de betrokken federale ministers.

Volgend op deze vergadering is er een task force van de federale overheid en de aanwezige vakbonden binnen ING in het leven geroepen die op regelmatige basis bij elkaar komt om zo een gezamelijke strategie uit te dokteren.

Verkozen

Het is natuurlijk de bedoeling verkozen te worden, en vervolgens te kunnen zetelen in de ondernemingsraad. We zullen hierrond opleidingen organiseren, maar een uitmuntende informatiebron is de brochure van de overheid.

Kandidaat

Je wenst je kandidaat te stellen - hoe pak je dat aan ?

Kandidaturen moeten ingediend worden voor X+35. Deze datum verschilt van bedrijf tot bedrijf, maar valt ten vroegste op 15 maart 2016.

De lijsten worden ingediend door de NCK Daartoe hebben wij twee doucmenten nodig van jullie :

Opleiding

De NCK organiseert regelmatig opleidingen, en een aantal ervan gaan over, of hebben verband met de sociale verkiezingen.

We voorzien de volgende opleidingen :

  • Maandag 14 december - Gent Geuzenhuis : Sociale verkiezingen
  • Dinsdag 15 december - Antwerpen Extra Time : Sociale verkiezingen

en later :

  • Februari/maart : opleidingen verder verloop sociale verkiezingen, inleiding ondernemingsraad
  • april : inleiding ondernemingsraad

De bijhorende teksten kan u hieronder vinden :

Je overweegt je kandidatuur

Je overweegt om je kandidaat te stellen, maar je weet niet goed wat dit inhoudt, en je vraagt je af wat je moet doen.

In het doucment 'Inleiding' geven we meer informatie over wat het betekent om kandidaat en verkozene te zijn

Het document "12 vragen" gaat in op een aantal vargen die ons regelmatig worden gesteld.