Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

Onderhandelingen bij ING

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mailPDF-versie

De onderhandelingen omtrent de wet Renault bij ING zijn reeds sinds 3 oktober aan de gang. Ook de kadervertegenwoordiging van  de NCK in de ondernemingsraad neemt hieraan deel.

De NCK neemt eveneens deel aan aan de dialoog, gevoerd op het kabinet van de eerste minister, in het bijzijn van de betrokken federale ministers.

Volgend op deze vergadering is er een task force van de federale overheid en de aanwezige vakbonden binnen ING in het leven geroepen die op regelmatige basis bij elkaar komt om zo een gezamelijke strategie uit te dokteren.

De directie van ING onderstreept dat dit plan, wat tot gevolg heeft dat er 3.158 posities zullen geschrapt worden, voortvloeit uit een globale strategie om het aantal medewerkers te verminderen binnen de bancaire sector.

De NCK vertegenwoordiging binnen ING is aanwezig op het niveau van de ondernemingsraad tijdens de besprekingen van het plan.

De procedure van informatieverstrekking omtrent de wet Renault bij ING zal minstens nog tot eind dit jaar doorgaan.