Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

NCK - Organisatie

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mailPDF-versie

De NCK is georganiseerd rond drie organen :

De Algemene Vergadering (AV) :

Dit is het hoogste beslissingsniveau. Zij bepaalt het algemeen beleid onder het voorzitterschap van de Nationale Voorzitter. Zij vergadert één maal per jaar.

Het Nationaal Comité (NatCom) :

Het voert de beslissingen van de Algemene Vergadering uit. Het vergadert één maal per maand. Het bestaat uit :

  • de Nationale Voorzitter;
  • drie nationale Ondervoorzitters, één van de taalrol van de voorzitter en twee van de andere taalrol;
  • de gewestelijke Voorzitters (één Nederlandstalige en één Franstalige);
  • de Voorzitters van de regionalen, Sectorale Federaties;
  • de Commissieverantwoordelijken
  • de financiële verantwoordelijke

Het Nationaal Uitvoerend Bureau (NUB) :

Het voert de beslissingen van de Algemene Vergadering en van het Nationaal Comité uit. Het is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en volgt de socio-economische actualiteit van nabij, onderhoudt contacten met de werkgeversorganisaties, met de politici, de media, enz.

Deze organen worden ondersteund door een vaste structuur met een permanent secretariaat en een juridische dienst.