Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

Inhouding deel opzegpremie blijft behouden.

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mailPDF-versie

Het eenheidstatuut stipuleert dat een deel van de opzegpremie moet worden afgestaan aan ouplacementorganisaties. Of je die nu nodig hebt of niet. De NCk trok hiertegen naar de rechtbank.

Bij het ingaan van het eenheidsstatuut hadden we veel bezwaren, niet in het minst dat de factuur werd doorgeschoven naar de kaderleden en bedienden. Bovendien was de hervorming een historische gemiste kans om het ontslagrecht écht te moderniseren. Maar het is niet omdat een hervorming een gemiste kans is dat ze aanvechtbaar is : het parlement heeft nog steeds soevereine beslissingsmacht en de meest uitgebreide bevoegdheden in een democratie.

Het enige punt waarop ons inzien nog iets kon bereikt worden was de manier waarop het eenheidsstatuut een deel van ontslagpremie – en als je nagaat hoe ze berekend wordt dus meestal geld van kaderleden en bedienden – afneemt van de werknemer en doorschuift naar organisaties aangewezen door de sociale partners. De bedoeling hiervan is ‘outplacement’ te gaan organiseren. Ons bezwaar was dat (a) outplacement creëert  geen jobs, het helpt de bestaande jobs te verdelen (b) wat met werknemers die dadelijk kunnen gaan werken tegen een lager loon en die hun opzegvergoeding wensen te gebruiken om dat lagere loon te compenseren en (c) wat als je je als zelfstandige wenst te vestigen, waarbij outplacement gewoon overbodig is. Ons argument was dat het moeten afstaan van een deel van de opzegvergoeding een aantasting was van het eigendomsrecht (in de volksmond : diefstal). Dat men de opzegpremie kan belasten leek ons normaal, maar dat men kan verplicht worden ze schenken aan een door anderen aangeduide outplacementorganisatie niet.

Het Grondwettelijk Hof heeft ons hier echter niet in gevolgd. Wanneer met andere woorden de regering zou beslissen om de ganse opzegpremie in beslag te nemen en te schenken aan een of andere organisatie dan is dat voor Grondwettelijk Hof geen aantasting van het eigendomsrecht. Op een aantal van ozne argumenten is zelfs geen deugdelijk antwoord geformuleerd, maar daar het Grondwettelijk Hof laatste instantie is kunnen we hiertegen in België niet in beroep gaan.

Dit kan echter wel op europees niveau : één van de bepalingen uit het europees verdrag voor de rechten van de mens is het recht op eigendom (omdat Rusland hier bezwaar tegen had zit dit in een apart document : heet eerste protocol). Dit is echter allemaal niet evident, en we zijn op dit ogenblik het arrest aan het bestuderen om te zien moeten of verderzetting op Europees niveau mogelijk en/of wenselijk is. Een volledigere bespreking vinden jullie in een van de komende KaderInfo’s.
 

Taxonomy: