Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

Dienstverlening

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mailPDF-versie

De dienstverlening naar onze leden toe is zowel individueel als collectief. De collectieve dienstverlening is van toepassing op zowel collectieve acties als op de dagdagelijkse organisatie zoals deelname aan de sociale verkiezingen.

Voor een meer gedetailleerde uitwerking van de diensten die wij aan onze individuele leden bieden, zie onder de sectie Leden > Voordelen

Dienstverlening op individueel vlak.

Leden kunnen bij de NCK terecht voor juridische bijstand rond :

 • afsluiten van arbeidscontracten;
 • detachering en verplaatsing functiewijziging; brugpensioen en aanvullend pensioen;
 • functiewaardering en –beschrijving;
 • voordelen in natura;
 • ontslagregeling;
 • outplacementregeling.
 • In principe alle arbeidsgerelateerde materie;

U vindt het volledige reglement onder de sectie leden > juridische bijstand.

Indien gewenst wordt door de NCK contact opgenomen met de directie om bepaalde problemen te bespreken.

Deze dienst staat voor +/- 1000 tussenkomsten per jaar, eventueel rechtsbijstand in juridische arbeidsgeschillen.

Dienstverlening op collectief vlak : arbeidsverhoudingen

Hieronder valt advies, begeleiding en onderhandeling (eventueel met rechtsbijstand) bij :

 • moeilijkheden binnen de kadervereniging;
 • reorganisatie van het bedrijf, fusie, splitsing, filiatie;
 • sluiting of verkoop van het bedrijf;
 • onderhandeling met de directie.

De zorg voor gezonde en doeltreffende arbeidsverhoudingen is een van de belangrijkste taken.

Dienstverlening op collectief vlak : werking ondernemingsraad

Hieronder valt advies en begeleiding bij :

 • kandidaatstelling
 • verkiezingscampagne;
 • interpretatie van het reglement van de Ondernemingsraad;
 • opleiding; informatiecampagnes bij uw collega's;
 • dagdagelijkse hulp voor de bevoegdheidsdomeinen van de ondernemingsraad.

De NCK bevordert de kaderverenigingen en deelname aan de ondernemingsraad.

De collectieve dienstverlening staat voor +/- 200 interventies per jaar

De NCK verdedigt als enige tevens de belangen van de leidinggevende kaders die wegens wettelijke bepalingen niet aan de sociale verkiezingen mogen deelnemen.