Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

Algemene Vergadering 22 maart 2019

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mailPDF-versie

Vrijdag 22 Maart 2019 organiseert de NCK zijn jaarlijkste algemene vergadering.
Tijdens de Algemene Vergadering zal de verkiezing plaatsvinden van een voorzitter en ondervoorzitters.

Agenda:
18u :30: Voorstelling van onze activiteiten
19u :30: Algemene vergadering mét verkiezingen
20u: 30: mogelijkheid tot vragen, gevolgd door een drink

Broodjes en drank zal te uwer beschikking worden gesteld. Voor de goede organisatie, bedankt ons te verwittigen van uw komst (info@nck-cnc.be).

We zijn ook op zoek naar kandidaten om deze posities in te vullen. Indien u zich kandidaat wil stellen voor een van de beschikbare posities, dient men enkele statutaire bepalingen te respecteren. U kan ons secretariaat contacteren voor meer informatie of een download uitvoeren van de volgende ZIP - file.
We houden eveneens de optie open een opleiding te voorzien in de namiddag, voorgaand aan de Algemene Vergadering. Indien u hiervoor graag bepaalde onderwerpen zou aankaarten, aarzel niet ons dit te laten weten.

De NCK zal, voorafgaand aan de AG, ook een opleiding voorzien voor haar leden. Deze opleiding zal beginnen om 15u00. 

De volgende punten zullen hier alvast aan bod komen: 
- Herinnering aan de procedure van de sociale verkiezingen
- Demo van de testtoepassing van de sociale verkiezingen van de FOD. 
- Samenvatting van de acties die tijdens de vorige sociale verkiezingen zijn ondernomen
- Discussiegroepen

o Feedback / lessen uit eerdere verkiezingen
o Brainstormen over nieuwe initiatieven.

Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel, www.demarkten.be

Taxonomy: