Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

42 jaar grens voor pensioenvoordelen : rechtszaak gewonnen !

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mailPDF-versie

Onder de vorige regering werd beslist dat werknemers die geen beroepsloopbaan hebben van 42 jaar bij hun pensionering nooit kunnen genieten van het voordeel om onbeperkt te kunnen bijverdienen. De NCK besloot hiertegen een rechtszaak aan te spannen.

Deze rechtszaak was voor ons vooral van belang omdat men de loopbaan van 42 jaar vast koppelde aan het bekomen van een bepaalde gunst na pensionering. Voor wie hogere studies gedaan heeft is deze loopbaanvereiste moeilijk te verwerven. In de uitleg bij het Koninklijk Besluit werd tevens gesteld dat deze loopbaanvereiste van 42 jaar op zichzelf een voldoende argument zou zijn om pensioenrechten in te perken, wat ons een gevaar leek voor de toekomst.

De NCK is hiertegen naar de Raad van State gestapt (begin 2014 ! De gerechtelijke molen draait langzaam). De rechtszaak werd gevoerd door dhr Frédéric Baudoux, onze Franstalige advocaat. Nadat de auditeur een voor ons gunstig advies had afgeleverd (dat bijna steeds door de Raad gevolgd wordt), is de huidige regering in actie  geschoten, en heeft ze met terugwerkende kracht in het KB de wijzigingen aangebracht die we gevraagd hadden.

Dit heeft als voordeel dat we bekomen hebben wat we vroegen (afschaffing van de voorwaarde), als nadeel dat we geen uitspraak ten gronde hebben van de Raad van State rond het ’42 jaar’ criterium. In het advies van de auditeur wordt dit argument wél behandeld, en de regeringsnota (een document dat gevoegd wordt bij het KB en dat de argumenten van de regering opsomt om dit KB uit te vaardigen) wordt in die redenering niet gevolgd. In eventuele toekomstige zaken kunnen we hier dus gerust naar verwijzen.

De finale afhandeling van deze zaak gebeurde vorige week waarbij de overheid veroordeeld werd om de kosten van het geding te betalen. Wanneer in de toekomst opnieuw pogingen worden gedaan om op basis van loopbaanduur bepaalde pensioenvoordelen in te perken staan we nu echter veel sterker om deze aan te vechten.