Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

Contacteer ons

De NCK heeft een vaste zetel te Brussel, waar U steeds terecht kan.
Opm : u mag cnc-nck vervangen door nck-cnc in alle mailadressen etc en omgekeerd, beide zijn op elkaar gemapt.

Secretariaat :

Algemeen
e-mail : info@nck-cnc.be

Rachel DE VRIES
e-mail : rachel@cnc-nck.be

Mariem GUERROUM
e-mail: mariem@cnc-nck.be

Maatschappelijke Zetel :

Lambermontlaan 171, b 4
1030 Brussel

Tel. : 02/420.43.34
Fax : 02/420.46.04

E-mail : info@cnc-nck.be
Internet : http://www.nck-cnc.be

Bankrekening : 210-0683000-75

U kan ons ook een mail sturen via onderstaand contactdocument. Vergeet niet uw eigen maialdres correct in te vullen !