Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

News

Algemene Vergadering 22 maart 2019

Vrijdag 22 Maart 2019 organiseert de NCK zijn jaarlijkste algemene vergadering.
Tijdens de Algemene Vergadering zal de verkiezing plaatsvinden van een voorzitter en ondervoorzitters.

Agenda:
18u :30: Voorstelling van onze activiteiten
19u :30: Algemene vergadering mét verkiezingen
20u: 30: mogelijkheid tot vragen, gevolgd door een drink

Broodjes en drank zal te uwer beschikking worden gesteld. Voor de goede organisatie, bedankt ons te verwittigen van uw komst (info@nck-cnc.be).

Nieuw Energiepact: de NCK heeft zijn advies gegeven

De verschillende ministers van energie (Federaal en Gewesten) hebben besloten een grote raadpleging te organiseren in het kader van de ontwikkeling van een interfederaal energiepact tussen 2030 en 2050 met het oog op het vrijwaren van een zekere, betaalbare en duurzame energievoorziening.

In een eerste fase werden een honderdtal actoren van de energiewereld in mei-juni geconsulteerd via een vragenlijst.

Diversiteit bij Engie-Electrabel

Op 3 juli heeft de NCK deelgenomen aan een vergadering, georganiseerd door Engie-Electrabel, omtrent het onderwerp diversiteit. De verantwoordelijke instelling voor het arbeidsmarktbeleid in de regio van Brussel, Actiris, heeft op de vergadering haar visie over het aanmoedigen van diversiteit toegelicht, alsook hoe een diversiteitslabel toegekend kan worden aan bedrijven in de regio.

Congres Stockholm Leiderschap

Onze vertegenwoordiger voor de NCK, Philippe Hendrickx heeft op 29 en 30 juni in Stockholm deelgenomen aan de vergadering van de Europese confederatie voor Kaderleden (CEC managers) in de lokalen van de Zweedse organisatie Lederna, ook lid van de CEC.

Deze vergadering was opgebouwd uit drie sessies: de Raad van Bestuur van de CEC, gevolgd door de Algemene Vergadering, en tenslotte een seminarie met als thema “Leiderschap voor de toekomst”.

Algemene Vergadering 2017

23 maart 2017 vond de jaarlijkse algemene vergadering van de NCK plaats te Brussel. Tijdens deze vergadering werden de realisaties van de voorbije jaren voorgesteld en besproken.
Op het eind van de vergadering vonden ook de statutaire verkiezingen plaats om tot een nieuwe voorzitter, een Franstalige ondervoorzitter en 2 Nederlandstalige ondervoorzitters te komen.
Met genoegen kunnen wij u de resultaten van de verkiezingen voorstellen: