Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

Welkom

Welkom op de site van de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel .
Op deze site vindt U enige basisinformatie over de NCK, over het lidmaatschap en onze bijstand aan onze leden, en een aantal algemene zaken die kaderleden aanbelangen.

Blog

Algemene Vergadering 22 maart 2019

Vrijdag 22 Maart 2019 organiseert de NCK zijn jaarlijkste algemene vergadering.
Tijdens de Algemene Vergadering zal de verkiezing plaatsvinden van een voorzitter en ondervoorzitters.

Agenda:
18u :30: Voorstelling van onze activiteiten
19u :30: Algemene vergadering mét verkiezingen
20u: 30: mogelijkheid tot vragen, gevolgd door een drink

Broodjes en drank zal te uwer beschikking worden gesteld. Voor de goede organisatie, bedankt ons te verwittigen van uw komst (info@nck-cnc.be).