Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden

Geïnteresseerd ?

Printvriendelijke versieVerstuur per e-mailPDF-versie

Geïnteresseerd om deel te nemen aan de sociale verkiezingen ?

Ook kaderleden kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen. Je hebt als kaderlid zelfs de keuze: je kan deelnemen als vertegenwoordiger van één van de drie vakbonden, of je kan deelnemen met een huislijst of als lid van de NCK.

Als je verkozen bent, dan kan je je collega’s vertegenwoordigen in de Ondernemingsraad (OR), en mee beslissen in materies die de wet toevertrouwt aan de OR.

Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren, ben je vanaf uiterlijk 24 januari beschermd werknemer onder voorwaarde dat je later deelneemt aan de sociale verkiezingen.

Je vindt de praktische details in onderstaande documenten :