Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden en bedienden

Welkom

Welkom op de site van de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel .
Op deze site vindt U enige basisinformatie over de NCK, over het lidmaatschap en onze bijstand aan onze leden, en een aantal algemene zaken die kaderleden aanbelangen.

Blog

Algemene Vergadering 2017

23 maart 2017 vond de jaarlijkse algemene vergadering van de NCK plaats te Brussel. Tijdens deze vergadering werden de realisaties van de voorbije jaren voorgesteld en besproken.
Op het eind van de vergadering vonden ook de statutaire verkiezingen plaats om tot een nieuwe voorzitter, een Franstalige ondervoorzitter en 2 Nederlandstalige ondervoorzitters te komen.
Met genoegen kunnen wij u de resultaten van de verkiezingen voorstellen:

Studiejaren en pensioen

Minister Bacquelaine heeft een maatregel voorgesteld om de mogelijkheid om studiejaren af te laten kopen open te stellen voor iedereen die hogere studies heeft gedaan, ook na de tien jaar grens die nu telt. CD&V en N-VA hebben kritiek geuit op deze maatregel. Hoewel verre van ideaal heeft het voorstel van minister Bacquelaine de verdienste dat er nu tenminste iets mogelijk is.